Rendez-Vous room on 1st floor of Ancient wing, with capacity up to 20 persons.

Phòng hội nghị Rendez-vous đặt ở lầu 1 của khu cổ với sức chứa lên đến 20 khách.