“Lavender” meeting room, 50 square meters, on 4th floor of Luxury wing, arrange for maximum 42 guests.

Phòng họp Lavender, diện tích 50m2, đặt ngay tầng 4 của khu Luxury Wing, phù hợp cho những buổi họp nhỏ, buổi đào tạo với sức chứa tối đa 42 khách.