Accommodation / Phòng nghỉ

ANCIENT WING

A SYMPHONY OF CULTURE AND LUXURY / BIỂU TƯỢNG CỦA NÉT CỔ ĐIỂN VÀ SANG TRỌNG

Hotel Grand Saigon Accomodation 1

• Settle into one of our guest rooms and suites, still retains its French colonial style since 1930, featuring custom-made furnishing and elegant touches that speak to an intimate, with full amenities that are ready to satisfy even the most exquisite desires.

Khu Cổ bao gồm các phòng tiêu chuẩn và phòng Suite vẫn giữ được phong cách kiến trúc của Pháp từ năm 1930, với nội thất trang trí thiết kế cổ điển và nét thanh lịch, sang trọng, đầy đủ tiện nghi luôn đáp ứng những nhu cầu riêng biệt của từng khách hàng.

LUXURY WING

TRANQUIL ELEGANCE AWAITS / NƠI CỦA SỰ TINH TẾ & THƯ THÁI

Hotel Grand Saigon Accomodation 2

• Luxury Wing offers 5 different types of rooms to fit your preference from modern Deluxe rooms and Suites with city or river view.

Khu mới bao gồm 5 loại phòng khác nhau từ phòng Deluxe đến phòng Suite thiết kế theo phong cách hiện đại hướng nhìn ra Thành phố hoặc sông Sài Gòn sẽ phù hợp với từng sở thích của quý khách hàng.

DELUXE – Luxury Wing

Hotel Grand Saigon Accomodation 3

Location: 6th – 16th floor

View: Court or City view

Décor: Modern Style

Beds: King bed

Bathroom: one full marble bathroom (shower and bathtub)

Maximum occupancy: 2

Size (m²): 30

Vị trí: từ tầng 6 đến 16

Cảnh: sân vườn hoặc thành phố

Phong cách: Hiện đại

Giường: giường lớn

Phòng tắm: lát đá hoa cương (tắm đứng và tắm nằm)

Sức chứa: 2

Diện tích: (m²): 30

PREMIUM DELUXE – Luxury Wing

Hotel Grand Saigon Accomodation 4

Location: 6th – 16th floor

View: City view

Décor: Modern Style

Beds: King or twin beds

Bathroom: one full marble bathroom (shower and bathtub)

Maximum occupancy: 2

Size (m²): 32

Vị trí: từ tầng 6 đến 16

Cảnh: thành phố

Phong cách: Hiện đại

Giường: giường lớn hoặc 2 giường đơn

Phòng tắm: lát đá hoa cương (tắm đứng và tắm nằm)

Sức chứa: 2

Diện tích: (m²): 32

SENIOR DELUXE – Luxury Wing

Hotel Grand Saigon Accomodation 5

Location: 6th – 16th floor

View: City view or river view

Décor: Modern Style

Beds: King or twin beds

Bathroom: one full marble bathroom (shower and bathtub)

Maximum occupancy: 3 ( 3rd person with additional charge of an extra bed)

Size (m²): 35

Vị trí: từ tầng 6 đến 16

Cảnh: thành phố hoặc sông

Phong cách: Hiện đại

Giường: giường lớn hoặc 2 giường đơn

Phòng tắm: lát đá hoa cương (tắm đứng và tắm nằm)

Sức chứa: 3 (người thứ 3 có thêm phụ phí với giường phụ )

Diện tích: (m²): 35

LUXURY SUITE – Luxury Wing

Hotel Grand Saigon Accomodation 6

Location: 17th – 19th floor

View: City view or river view

Décor: Modern Style

Beds: 1 Living room & 1 bedroom

Bathroom: one full marble bathroom (shower and bathtub)

Maximum occupancy: 3 ( 3rd person with additional charge of an extra bed)

Size (m²): 60

Vị trí: từ tầng 17 đến 19

Cảnh: thành phố hoặc sông

Phong cách: Hiện đại

Giường: 01 phòng khách và 01 phòng ngủ (giường lớn)

Phòng tắm: lát đá hoa cương (tắm đứng và tắm nằm)

Sức chứa: 3 (người thứ 3 có thêm phụ phí với giường phụ )

Diện tích: (m²): 60

ROYAL SUITE – Luxury Wing

Hotel Grand Saigon Accomodation 7

Location: 17th – 19th floor

View: City view

Décor: Modern Style

Beds: 1 Living room & 2 bedrooms (King bed)

Bathroom: one full marble bathroom (shower and bathtub)

Maximum occupancy: 5 ( 5th person with additional charge of an extra bed)

Size (m²): 100

Vị trí: từ tầng 17 đến 19

Cảnh: thành phố

Phong cách: Hiện đại

Giường: 01 phòng khách và 02 phòng ngủ (giường lớn)

Phòng tắm: lát đá hoa cương (tắm đứng và tắm nằm)

Sức chứa: 5 (người thứ 5 có thêm phụ phí với giường phụ )

Diện tích: (m²): 100

GRAND EXECUTIVE – Ancient Wing

Hotel Grand Saigon Accomodation 8

Location: 1st to 3rd floor

View: City view or pool view

Décor: French Colonial Style, 1930’s

Beds: King or twin beds

Bathroom: full marble bathroom

Maximum occupancy: 2

Size (m²): 32

Vị trí: từ tầng 1 đến 3

Cảnh: thành phố hoặc hồ bơi

Phong cách: Pháp cổ điển năm 1930

Giường: giường lớn hoặc 2 giường đơn

Phòng tắm: lát đá hoa cương (tắm nằm)

Sức chứa: 2

Diện tích: (m²): 32

GRAND EXECUTIVE SUITE – Ancient Wing

Hotel Grand Saigon Accomodation 9

Location: 1st to 3rd floor

View: City view or pool view

Décor: French Colonial Style, 1930’s

Beds: 1 Living room & 1 bedroom

Bathroom: one full marble bathroom (shower and bathtub)

Maximum occupancy: 3 ( 3rd person with additional charge of an extra bed)

Size (m²): 55

Vị trí: từ tầng 1 đến 3

Cảnh: thành phố hoặc hồ bơi

Phong cách: Pháp cổ điển năm 1930

Giường: 01 phòng khách và 01 phòng ngủ

Phòng tắm: lát đá hoa cương (tắm nằm)

Sức chứa: 3 (người thứ 3 có thêm phụ phí với giường phụ )

Diện tích: (m²): 55

GRAND SUITE – Ancient Wing

Hotel Grand Saigon Accomodation 10

Location: 1st to 3rd floor

View: City view or pool view

Décor: French Colonial Style, 1930’s

Beds: 1 Living room & 2 bedrooms (King and twin beds)

Bathroom: one full marble bathroom

Maximum occupancy: 5 ( 5th person with additional charge of an extra bed)

Size (m²): 90

Vị trí: từ tầng 1 đến 3

Cảnh: thành phố hoặc hồ bơi

Phong cách: Pháp cổ điển năm 1930

Giường: 01 phòng khách và 02 phòng ngủ (01 giường lớn và 02 giường đơn)

Phòng tắm: lát đá hoa cương (tắm đứng và tắm nằm)

Sức chứa: 5 (người thứ 5 có thêm phụ phí với giường phụ )

Diện tích: (m²): 90